Struktur Organisasi

Jabatan: KAUR PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai Saharip Mamonto
NIP: -
 • TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PERENCANAAN

 

 1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
  1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
  2. Menyusun RAPBDes;
  3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
  5. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
  6. Menyusun laporan kegiatan Desa;
  7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan